Montessoriförskolan Ekorren är ett föräldrakooperativ. Det innebär att vårdnadshavarna är delaktiga i sina barns vardag genom att engagera sig i olika områden: styrelsen, PR-gruppen, barnintag eller städ/jour. Alla deltar i två föreningsmöten, varav en årsstämma.

Alla nya familjer erbjuds en kort genomgång av montessoripedagogiken.

Föräldrakooperativet arrangerar två städdagar per år då alla hjälps åt med grovstädning av förskolans inomhusmiljö som avslutas med gemensam lunch och fika.

PR-gruppen bjuder in till aktiviteter som till exempel pulkaåkning och korvgrillning för att lära känna varandra och umgås utanför förskolan. Allt detta resulterar i en god sammanhållning bland familjerna och en härlig stämning.