På Montessoriförskolan Ekorren vistas barn i åldrarna 1-5 år på tre avdelningar, Kotten, Granen och Ekorren. Pedagogernas vision är att barnen ska få vistas i en stimulerande montessorimiljö där de ges möjlighet till glädje, nyfikenhet och kunskap.

Våra värdeord, trygghet, demokrati och respekt ska genomsyra den dagliga verksamheten. Pedagogernas strävan är att barnen ska få kunskaper och färdigheter som de kan bygga vidare på och ha användning för under resten av sina liv. Genom förskolans material, den förberedda och stimulerande miljön och pedagogernas erfarenhet och kompetens, möjliggörs detta.

Vårt pedagogiska arbete utgår från barnens egna intressen och behov. Varje termin arbetar barnen med ett tema. Arbetspassen med det rika och lockande montessorimaterialet varvas med lek, rörelse, skapande, sång och musik och utomhusvistelse.

Förskolan har en gård med mycket natur och även en närliggande naturpark.

Blankett förbättringsarbete