Maria Montessori föddes i Italien år 1870. Hon hade stort intresse för studier och titulerade sig både som läkare, forskare och pedagog. När hon tagit sin examen som medicine doctor började hon tjänstgöra vid Roms psykiatriska kliniks barnavdelning. Det var här som hennes pedagogiska intresse väcktes.

Enligt Montessori föds barnet med en färdigbyggd plan för sin utveckling. Utvecklingen sker i olika takt för olika barn men gemensamma nämnare finns. Detta upptäckte Montessori genom sina studier av barnet. Hon kallar dessa gemensamma nämnare för sensitiva perioder. Under dessa sensitiva perioder är barn speciellt mottagliga för viss sorts aktivitet och inlärningen fokuseras nästan enbart på detta. Perioderna omfattar bland annat språkinlärning, utveckling av de olika sinnena och ordning.

Dessa perioder försöker vi på montessoriförskolan efterspegla i miljön på förskolan med
montessorimateriel som är speciellt framtaget för bland annat dessa sensitiva perioder så att inlärning ska ske på bästa sätt.

Montessorimaterielen börjar i konkreta upplevelser vilket är det barnet behöver för
sin inlärning och för att verkligen förstå, materielen övergår sen till mer abstrakt
materiel.

Med Maria Montessoris metodik skapades ett nytt världsomvälvande synsätt på barnet
och dess värld. Maria Montessori sa själv att ” det är barnen som visar vägen och jag
följer den, hjälp mig att göra det själv bör vara grunden för den vuxne” menade hon.

Detta synsätt är ett bra arbetsverktyg i montessoriförskolan. Pedagogen är lyhörd gentemot
barnet, observerar dess intresse och jobbar ständigt för att kunna ligga steget före för
att kunna erbjuda barnet nya aktiviteter i rätt svårighetsgrad.

Maria Montessori var också en stor förespråkare för fred på jorden, människors lika värde, samt värnandet av djur och vår natur, vilket vi på förskolan lägger stor vikt vid genom vårt
förhållningssätt gentemot barnen och vår miljö omkring oss.

Kultur och människors miljöer är ett ständigt återkommande tema i verksamheten. Natursköna upplevelser med fokus på hur allt i vår omvärld samspelar och vikten av att värna om allt levande hör också till dagliga rutiner på förskolan.

Läs mer om Maria Montessori och hennes pedagogik här