Montessoriförskolan Ekorren i Handen är ett litet föräldrakooperativ. Här har pedagogerna arbetat länge och barnen serveras hemlagad mat som tillagas av en kock. Det är lätt att lära känna andra familjer och vi gör många roliga aktiviteter tillsammans.

IMGP2277

Rektorsnytt höstterminen 2019

På Montessoriförskolan Ekorren går vi en inspirerande och lärorik hösttermin till mötes. Vi fortsätter det spännande arbetet med att tolka och implementera arbetet med förskolans reviderade läroplan (Lpfö18). Barns rättigheter, digital kompetens och hållbar utveckling är några av de områden som lyfts fram i den reviderade läroplanen.

FN:s barnkonvention är numer en del av förskolans läroplan och för att spegla de värden som uttrycks i konventionen kommer avdelningarnas temaarbeten att genomsyras av de fyra huvudprinciper den stöder sig på och vi lägger fokus på identitet, delaktighet och inflytande, lika värde, barns bästa samt barns rätt till lek och en säker vardag. Vi vill genom detta arbete visa på konventionens syfte; att ge alla barn oavsett bakgrund rätten att behandlas med respekt och att få komma till tals samt framhålla vikten av att alla barn och vuxna behandlar varandra med respekt. Genom att ge barnen möjlighet till att utveckla empati och omtanke stärks deras inlevelse för andra människors situationer. Arbetet kommer att utgå från barnens erfarenhetsvärld, dess kunskaper och frågeställningar för att på så sätt sträva efter att ge barnen inflytande och delaktighet i temaarbetet.

Detta och många andra gemensamma upplevelser och medupptäckter såväl ute som inne ser vi fram emot att få uppleva tillsammans med barnen.

Vänliga hälsningar Erika Kihlberg, rektor, Montessoriförskolan Ekorren

INOM KORT KOMMER EN HELT NY HEMSIDA FÖR MONTESSORISKOLAN EKORREN. Det gör att vi är lite sparsamma med nytt innehåll här fram till slutet av november 2019 men det går alltid att ta kontakt för att få all information du behöver!

Tycker du att det är viktigt att ditt barn får….

…Känna trygghet?

…Utvecklas i sin egen takt?

…Vistas i en stimulerande montessorimiljö?

…Ha naturen runt knuten?

Då är Ekorren ett självklart val för din familj!