Om förskolan

På Montessoriförskolan Ekorren vistas barn i åldrarna 1-5 år på tre avdelningar, Kotten, Granen och Ekorren. Pedagogernas vision är att barnen ska få vistas i en stimulerande montessorimiljö där de ges möjlighet till glädje, nyfikenhet och kunskap. Våra värdeord; Trygghet, demokrati och respekt skall genomsyra den dagliga verksamheten. Vår strävan är att barnen ska erhålla kunskaper och färdigheter som de kan bygga vidare på, ett fundament för ett livslångt lärande, med montessoripedagogiken som grund.

 

Våra värdeord, trygghet, demokrati och respekt ska genomsyra den dagliga verksamheten. Vår strävan är att barnen ska få kunskaper och färdigheter som de kan bygga vidare på och ha användning för under resten av sina liv. Genom förskolans material, den väl förberedda och stimulerande montessorimiljön och pedagogernas erfarenhet och kompetens, möjliggörs detta.

Det pedagogiska arbetet utgår från barnens egna intressen och behov. Varje termin arbetar barnen med ett valt tema anpassat utefter intresseperiod. Arbetspassen med det rika och lockande montessorimaterialet varvas med lek, rörelse, skapande, sång, musik och utomhusvistelse.

Förskolan har en härlig gård som lockar till varierande lek och utforskande. I vår närmiljö ligger Slätmossens naturpark med fina grönområden som vi besöker lite då och då.

 

Föräldrakooperativet

Montessoriförskolan Ekorren är ett föräldrakooperativ. Det innebär att vårdnadshavarna är delaktiga i sina barns vardag genom att vara med i styrelsen eller städgruppen. Varje familj har ansvar för att städa förskolan under en vecka på höstterminen och en vecka på vårterminen. Förskolan städas tre gånger under en vecka.. Detta värdefulla arbete gör att förskolan kan hålla ett lägre barnantal i våra grupper då vi inte köper in en extern städtjänst.

Föräldrakooperativet arrangerar två städdagar per år då alla hjälps åt med grovstädning av förskolans utom- och inomhusmiljö som avslutas med gemensam lunch.

Styrelsen bjuder in till aktiviteter som till exempel pulkaåkning och korvgrillning för att lära känna varandra och umgås utanför förskolan. Allt detta resulterar i en god sammanhållning bland familjerna och en härlig stämning.

Stadgar

Här finner ni Montessoriförskolan Ekorrens stadgar. Dem kan beskrivas som föreningens regler och är viktiga att känna till som medlem. De innehåller både rättigheter och skyldigheter.

Här finner ni dem:

Ekorren stadgar

Dokument

Ekorren A till Ö – under revidering