onsdag, juni 10th, 2020

Information gällande Covid-19

Montessoriförskolan Ekorren följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av Covid-19 och håller oss dagligen uppdaterade på myndigheternas rekommendationer och beslut. Vi har vidtagit flera åtgärder i syfte att minska smittspridningen och upprättat handlingsplaner för situationer vi kan komma att ställas inför under rådande situation. Nya, tillfälliga rutiner har tagits fram för matservering, sammankomster, besökare till förskolan och vid lämningar och hämtningar. Stora delar av den dagliga undervisningen sker utomhus. Vi har även så utökat våra städrutiner. Förskolan håller öppet som vanligt men med sänkt vistelsetid för vissa grupper. Fram till och med den 31/8 är vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetslösa sänkt från 30 timmar per vecka till 15 timmar per vecka, detta i enlighet med Skollagen (2010:800).

Vid symtom i form av snuva, nästäppa, feber, hosta, halsont, andningssvårigheter, huvudvärk, illamående, värk i muskler och leder,  eller plötsligt lukt- och/eller smakbortfall  skall barn och personal stanna hemma. Detta gäller även vid lindriga symtom. Man skall ha minst två symtomfria dagar innan man kan återgå till förskolan.