tisdag, januari 28th, 2020

Rektorsnytt VT 2020

Det är alltid lika härligt att få starta upp en ny termin och ett nytt läsår. Förväntansfulla barn och hängivna pedagoger planerar tillsammans inför läsårets olika projekt och teman, det är fint att få följa detta värdefulla arbete på nära håll. Pedagogerna observerar och följer barnens intresseperioder och utformar miljön utefter individuella intressen och behov. Genom en anpassad, trygg och utmanande miljö vill vi ge barnen möjlighet att bygga upp sin självkänsla och självständighet.

Den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention en del av svensk lag. Det innebär att vi som verkar inom förskolan numera har ett tydligt uppdrag i att implementera konventionen i det dagliga pedagogiska arbetet och att göra barnkonventionen verklig för varje enskilt barn.  I vårt fortsatta arbete strävar vi efter att den skall genomsyra verksamhetens mål, riktlinjer, rutiner, värderingar och vårt praktiska arbete.

Vi välkomnar vårterminen 2020 och ser fram emot nya, givande upplevelser!

Vänligen Erika Kihlberg, rektor, Montessoriförskolan Ekorren